флюгер

 • 41Флюгер —          это изобретение эллинистич. эпохи было использовано ок. 80 до н.э. Андроником Киррским в по строен. им в Афинах Башне ветров. Худож. оформл. в виде дующего в сальпингу тритона Ф. мог занимать 8 положений в соотв. с осн. направлениями… …

  Древний мир. Энциклопедический словарь

 • 42Флюгер —         Это изобретение эллинистич. эпохи было использовано ок. 80 до н. э. Андроником Киррским в построенной им в Афинах Башне ветров. Художественно оформл. в виде дующего в салышнгу тритона Ф. мог занимать 8 положений в соответствии с осн.… …

  Словарь античности

 • 43флюгер — (2 м); мн. флюгера/ и флю/геры, Р. флю/геро/в …

  Орфографический словарь русского языка

 • 44флюгер — A и C сущ см. Приложение II (флажок на вращающемся шесте, показывающий направление ветра; перен. человек, часто меняющий свои взгляды) флю/гера мн. флю/геры и флюгера/ флю/геров и …

  Словарь ударений русского языка

 • 45флюгер — 1. Мачта яки колга өстендә әйләнеп торып, җил юнәлешен күрсәтә торган пластинка, ук, кечкенә флаг һ. б. ш.. Җил юнәлешен һәм тизлеген билгели торган метеорологик прибор 2. иск. Атлы сугышчы сөңгесенә беркетелгән кечкенә флаг …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 46флюгер — а, ч. 1) Пристрій у формі прапорця, пластинки, стріли і т. ін., що обертається на стрижні і служить для визначення напрямку вітру, а при ускладненій будові – і швидкості вітру. 2) У давнину – прапорець на списі. 3) перен., зневажл. Про нестійку… …

  Український тлумачний словник

 • 47флюгер — (нім. крило) Рухоме вінчання у вигляді плоскої пластини, що може обертатися навколо своєї осі і показувати напрям вітру. Архітектурне завершення звичайно виконувалося у вигляді пташиного крила, прапорця, емблеми міста тощо …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 48флюгер — [фл у/геир] ра, м. (на) р і, мн. рие, р іў …

  Орфоепічний словник української мови

 • 49флюгер — а; мн. флюгера/ и флю/геры; м. (от нем. Flügel крыло) см. тж. флюгерный 1) Пластинка, стрела, флажок и т.п., вращающиеся на мачте или шесте, показывающие направление ветра. * Не гнутся высокие мачты, На них флюгера не шумят (Лермонтов) 2)… …

  Словарь многих выражений

 • 50флюгер — 1 іменник чоловічого роду пристрій флюгер 2 іменник чоловічого роду, істота про людину зневажл …

  Орфографічний словник української мови